Proctoring met ProctorVIEW biedt vooral voordelen voor student en onderwijsinstelling

Als één van de eerste scholen in Nederland maakte de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen vorig jaar kennis met ProctorVIEW. ‘Door de uitbraak van de eerste Corona golf was het niet mogelijk om de rekentoets voor onze studenten op school door te laten gaan. Maar dankzij ProctorVIEW konden zij deze toets wel digitaal maken’, vertelt Janice Fritzen van het Toetsbureau van de Academie voor Verpleegkunde. Zij verwacht dat het online afnemen van toetsen in de toekomst op steeds meer scholen mogelijk wordt ‘Persoonlijk denk ik dat het voor scholen en studenten inmiddels makkelijker is om toetsen online af te nemen dan op locatie.’

Janice, hoe ben je in contact gekomen met ProctorVIEW?

‘Wij werken al enige jaren IQualify, een digitaal systeem voor tentamens. Daar ken ik Marcel van Brunschot van, één van de oprichters van ProctorVIEW. Na de uitbraak van Corona moesten wij ons schoolgebouw sluiten, waardoor onze studenten hun rekentoets niet op locatie konden maken. Het is belangrijk dat zij de kans krijgen om deze toets te maken voor zij stage gaan lopen. Marcel kwam toen met het voorstel om de studenten hun rekentoets online te laten maken via ProctorVIEW. Een surveillant kijkt daarbij online mee om te controleren of alles volgens de regels verloopt, net als in een examenlokaal. Daarna hebben wij een eerste pilot gehouden, waarbij per student één surveillant digitaal meekeek. Dat verliep zonder problemen, waarna wij het systeem van ProctorVIEW vaker zijn gaan toepassen bij meerdere studenten tegelijk. In november hebben wij via ProctorVIEW met drie surveillanten een online toets afgenomen met vijftig studenten. Ook dat verliep zonder problemen.’

Wat vind je prettig aan het werken met ProctorVIEW?

‘Het is prettig dat je maar één weblink nodig hebt om met ProctorVIEW te werken. Er hoeft dus geen software geïnstalleerd te worden op de computers van studenten en er wordt geen beeldmateriaal opgeslagen. Studenten hebben ook niet veel uitleg nodig om ProctorVIEW te kunnen gebruiken. Zij hoeven maar een paar handelingen te verrichten om in de toetsomgeving te komen. De meeste studenten lukte dit zonder problemen, waarna zij door één van de surveillanten werden toegelaten tot het examen. Bij een enkeling lukte het niet direct om toegelaten te worden tot het examen, maar met wat extra ondersteuning hebben zij hun examens ook online kunnen maken. Als surveillant zie je het beeldscherm van de student en via een webcam en scherm van de telefoon van de student heb je ook zicht op de directe omgeving waarin de student de toets maakt. Een prettige functie van ProctorVIEW vind ik de walkie talkie functie. Hiermee kun je op afstand rechtstreeks communiceren met één student, zonder dat andere studenten daar last van hebben.’

Je hebt inmiddels een jaar gewerkt met ProctorVIEW. Wil jij ook na Corona op deze manier blijven werken?

‘Persoonlijk vind ik dat het online afnemen van toetsen veel voordelen met zich meebrengt, mits dit goed beveiligd gebeurt. Er zijn studenten die ver moeten reizen voor het maken van een tentamen, of om andere (medische) redenen niet makkelijk naar de toets locatie kunnen reizen. Ik wil de mogelijkheid om online op afstand toetsen af te nemen graag blijven gebruiken omdat dit voor veel van deze studenten een goede oplossing is. Mijn ervaring is ook dat het een stuk makkelijker is om een examen online op afstand te organiseren, dan op locatie. Het fysieke lokaal heeft immers maar een beperkt aantal plaatsen, terwijl je bij een toets op afstand geen rekening hoeft te houden met plaatsen in ruimtes. Een online toets is daarom makkelijker af te stemmen op het werkelijke aantal studenten.

Verwacht je dat dit ook gaat gebeuren?

‘Steeds meer bedrijven geven aan dat hun medewerkers na Corona deels thuis en deels op locatie zullen gaan werken. Het zou mooi zijn als ook scholen deze hybride vorm ook bij examens gaan aanbieden aan studenten, dat zij kunnen kiezen om een toets op locatie te maken, of via ProctorVIEW vanuit huis. Technisch gezien is dit volgens mij al mogelijk. Leerlingen kunnen allemaal inloggen voor dezelfde toets. Daarbij biedt het ook voor onderwijsinstellingen veel voordelen, omdat zij organisatorisch minder hoeven te regelen in hun gebouwen als een deel van de studenten hun examens vanuit huis maakt. Volgens mij kan ProctorVIEW eraan bijdragen dat de werkdruk bij onderwijsinstellingen en studenten vermindert.’

Voor wat betreft de Hanzehogeschool:

De Hanzehogeschool heeft recentelijk besloten om proctoring slechts bij uitzondering toe te passen. Mede om die reden is ook besloten om niet verder te gaan met de inzet van Proctorview.

Deel nu:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Categorieën