Online proctoring en de verschillen

Veel hogescholen en universiteiten hebben als gevolg van de coronacrisis moeten overstappen van fysieke toetsing naar een digitaal alternatief. Dit alternatief hebben veel scholen gevonden in online proctoring. Steeds vaker biedt online proctoring de ideale uitkomst, maar wat is het precies?

Online proctoring, ofwel online surveilleren, is een methode die scholen kunnen gebruiken om online te surveilleren bij digitale toetsing. Op deze manier kan fraude, zoals identiteitsfraude of het gebruik van hulpmiddelen, worden voorkomen. Online proctoring is ontstaan door Jarrod Morgan. Hij zag veel potentie in online educatie, maar zag ook de relevantie in van het vertrouwen in de integriteit van het systeem.

Er bestaan drie verschillende manieren van online proctoring:

1)    Live proctoring. (Wat wij doen)

Bij live proctoring wordt er tijdens het afnemen van het tentamen toezicht gehouden door een docent of surveillant. De toezichthouder (proctor) kijkt mee op het scherm van de student en kan kan zowel de student als de ruimte waar de student zich in bevindt, bekijken via een webcam en/of de camera van een mobiele telefoon. Indien de toezichthouder het nodig acht om in te grijpen, kan dit direct.

 2)    Opslag & controle

Het afnemen van het tentamen wordt opgenomen op zowel het beeldscherm van de student, als de ruimte waar de student zich in bevindt. Dit kan later teruggekeken worden door de proctor, om op deze manier vast te stellen of fraude heeft plaatsgevonden.

3)    Geautomatiseerde proctoring

Bij Geautomatiseerde proctoring is er geen proctor aanwezig tijdens de tentamen afname. Surveillance wordt gedaan door speciale detectiesoftware die afwijkend gedrag of geluid waarneemt. Of er fraude heeft plaatsgevonden, kan achteraf worden bepaald door de proctor.

Privacy en fraudebestendigheid

Er domineren twee belangrijke vragen bij online proctoring. Namelijk het vraagstuk omtrent de privacy van studenten en de fraudebestendigheid van de methode. Bij online surveilleren worden vaak persoonlijke gegevens opgeslagen van studenten, of installeren proctorpartijen software die eveneens data opslaat, dit is in weze spyware die de pc volledig in controle heeft. Om deze gegevens te mogen bewaren en verwerken, is de toestemming van de student nodig.

Belangrijk hierbij is dat studenten de mogelijkheid moeten hebben om te weigeren zonder daarvan negatieve consequenties te ervaren. In veel gevallen zijn studenten echter afhankelijk geworden van het digitale toetsingsmoment, omdat er geen alternatieven worden aangeboden, en hebben studenten geen andere keuze dan te accepteren dat hun data wordt opgeslagen. In zo’n geval is er geen sprake meer van vrijwillige toestemming.

ProctorVIEW heeft een uitstekende oplossing gevonden voor deze kwestie.

ProctorVIEW slaat geen persoonlijke gegevens op, doordat het enkel gebruik maakt van live proctoring waarbij er een beveiligde verbinding wordt opgezet tussen de student en surveillant. Door middel van deze verbinding heeft de surveillant zicht op de student en zijn/haar werkplek en kan de surveillant meekijken op het scherm van de student. Er hoeft geen software geïnstalleerd te worden en er is alleen sprake van een tijdelijke verbinding waarbij geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Daarnaast is volledige overname van de PC niet nodig waardoor er geen sprake is van SpyWare installatie. 

Fraudebestendigheid blijft bij elke manier van toetsen een uitdaging. Ook bij digitale toetsmiddelen is het ingewikkeld om fraude te voorkomen. Het is algemeen bekend dat fysieke toetsing niet volledig fraudebestendig is. De ervaringen van onderwijsinstellingen en examencommissies zorgt er echter voor dat de risico’s redelijk goed ingeschat kunnen worden. Deze ervaring bestaat nog niet bij online toetsing, dus moeten men zelf een inschatting maken van de risico’s die kunnen optreden. Doordat tentamens niet plaatsgebonden zijn, kan de tentamen omgeving lastig gecontroleerd worden. De risico’s op fraude zijn grotendeels te verkleinen door het toepassen van cameratoezicht. Daarnaast kan online proctoring verschillende toetsvormen ondersteunen en het type toetsing de kans op fraude verkleinen. Zo kunnen instellingen de risico’s laag houden door te kiezen voor uniek werk zoals een essay of mondeling tentamen. De risico’s op fraude worden iets verhoogd bij een schriftelijke toetsing met open vragen en de risico’s zijn het hoogst bij gesloten vragen inclusief meerkeuzevragen. 

Voordelen van online proctoring

Niet alleen biedt online proctoring een ideale uitkomst in de huidige corona situatie, er zijn veel meer redenen waarom online proctoring een juiste oplossing kan bieden. Allereerst biedt online proctoring de mogelijkheid voor studenten die in het buitenland verblijven om tentamens te maken van Nederlandse onderwijsinstellingen. Online courses, cursussen of volledige masterprogramma’s worden steeds vaker aangeboden en het is logischerwijs geen optie om voor elk tentamen naar Nederland te komen. Ook voor studenten die door topsport of ziekte niet fysiek aanwezig kunnen zijn, biedt digitale toetsing een ideale uitkomst.

Voor Topsport en buitenlandstudenten is digitaal toetsen met proctoring een uitstekende oplossing

Ten tweede willen zowel studenten als onderwijsinstellingen voorkomen dat studievertraging wordt opgelopen. Wanneer tentamenmomenten worden uitgesteld voor langere tijd, is de kans groot dat er toch studievertraging plaatsvindt. Dit kan voorkomen worden met online toetsing, omdat op deze manier tentamens kunnen plaatsvinden op de oorspronkelijke datum.

Laat studenten geen studievertraging oplopen en start met online proctoring, het kan ook echt privacy vriendelijk!

Daarnaast wordt het steeds populairder om studenten op hun eigen tijd te laten studeren en zelf hun toetsingsmoment te laten kiezen. Tijdonafhankelijk tentamens aanbieden is niet mogelijk bij fysieke tentamens omdat er in dat geval 24/7 een ruimte en surveillant beschikbaar moet zijn. Bij online surveilleren is deze mogelijkheid er wel. Het tentamenmoment is echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de surveillant.

Laat studenten zelf hun toetsmoment bepalen, toets wanneer en waar het hun uitkomt

Ten slotte maakt online surveilleren het mogelijk om plaatsonafhankelijk tentamens af te leggen. Niet alleen voor studenten in het buitenland, de topsport of die kampen met ziekte is dit een ideale oplossing, maar ook bij deeltijd en duaal onderwijs past deze toetsingsmethode, aangezien studenten vaak verder weg wonen van de onderwijsinstelling.

Geen dure toetsruimtes meer onderhouden, start met plaatsonafhankelijk toetsen

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden rondom Online Live Proctoring contact met ons op. Wij bieden hét pribvacy vriendelijke alternatief!

ProctorVIEW voegt fraudecontrole toe aan bestaande digitale toetsingssystemen. We zijn een unieke Nederlandse technologie ontstaan vanuit hart voor het onderwijs, passie voor technologie en respect voor privacy. 

Deel nu:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Categorieën